مطمئنم که بالاترین ارزش تو و همه انسان ها ، رسیدن به المان های زندگی کمال گرایانه و بی نظیره … در این بخش راز هایی برای زندگی بهتر رو با تو دوست خوبم در میان خواهم گذاشت .