قانون باور چیست ؟

قانون جذب و قانون باور

یکی از مهمترین قوانین کائنات و قوانینی که خداوند یکتا بر عالم هستی و انسان مقرر کرده است، قانون باور هست . این یک اصل اساسی و اولیه هست که زیربنای اغلب ادیان، روانشناسی، فلسفه و متافیزیک می شود.

ادامه متن

کنترل

قانون کنترل چیست ؟

روش رسیدن به موفقیت با قوانین موفقیت

دوستان می دونید که معتقدم زندگی و کائنات و هستی دارای قوانین تغییرناپذیری هست و هر کس بتونه این قوانین رو یاد بگیره و در زندگی اش استفاده کنه، موفقیت از آن اوست.

یکی از این قانون ها، قانون کنترل هست.

ادامه متن

مثبت

جملات تاکیدی مثبت

عبارات تاکیدی مثبت

حتماً به قدرت ذهن ناخودآگاه و باورهایی که دارین واقف هستین. در این بخش چند جمله تاکیدی مثبت براتون حاضر کردم. از این عبارت ها به نحوی که در محصولات آموزشی یادتون دادم استفاده کنین .

ادامه متن

شاگرد تنبل

سرگذشت یک دانش آموز تنبل

امروز ایمیلی بهم رسید با همین عنوان : سر گذشت یک شاگرد تنبل !  من با اینکه معمولاً سرم مشغول تحقیق و مطالعه و اینور اونور رفتن هست، ولی به ایمیل هایی که مستقیم بهم ارسال میشن، وقت می گذارم. این ایمیل چون یک قانون رو در دل خودش داشت، گفتم با شما هم در میان بگذارم.

ادامه متن